Undring Logo

Undretank

-Vi tar barnas stemme på alvor

 

Å uttrykke din mening er bra for din mentale helse. Det finnes flere studier som viser at vi mennesker søker konformitet og trygghet i meningsbæring. At vi i en gruppe søker tilhørighet ved å svare det samme som andre, på tross av at vi vet at svaret ikke kjennes riktig for oss eller er basert på faktafeil.

 

Barn og unge utsettes for impulser, inntrykk, meninger og press fra mange kanter. De trenger en arena der de, i et trygt miljø med trygge rammer, kan trene seg på å kjenne etter hva de mener. Og trene seg på å ytre det, jobbe med egne tanker, følelser, spørsmål og ideer, møte andres ytringer, tanker, følelser, spørsmål og ideer. 


Undretank - hva er det?

 

Undretank er en tankesmie for og med barn.

Vi voksne skal være rådgivere og veiledere barna har til disposisjon. Prinsippet er å legge få rammer og stor frihet for barnas utfoldelse, og samtidig istandsette barn og unge til å bære sin stemme. 

 

Undretanken tar for seg temaer knyttet til natur, som barna ønsker å drøfte og diskutere. Hva det er, skal barna selv sette på dagsorden.

 

Undretanken skal være et fristed for barn der de kan ytre seg, diskutere og planlegge grep de mener trengs for å bli hørt. Dette står i samsvar med FNs barnekonvensjon.

 

Kort oppsummert er Undretanken:

 

  • En arena for og med barn og unge, der de kan undre og utforske og skape ideer
  • Et fokus på bærekraft og miljø
  • Et fristed for utveksling av tanker, meninger og spørsmål
  • Et trygt sted med kompetente voksne, som fasiliteter og setter barna i sentrum
  • En aktør i medvirkningsprosesser
  • Barnas stemme 

 

Undretank, logo, undring, tankesmie

Logoen er laget av Isabella, deltaker i Undretanken, med innspill fra de andre i tanken.