Undring og utforskning - på barnas premisser

Undring er et ideelt foretak som jobber med barn og natur på ulike arenaer.

Naturen finnes overalt. Vi senker terskelen og undrer oss og søker kunnskap sammen med barna.


Vi tilbyr fritidstilbud der utforskning og undring står i sentrum, støttet av fagkompetanse og trygge voksne.


Vi holder foredrag for barnehager og foreldregrupper for å veilede, drive kompetanseutvikling og inspirere til å utforske naturen

- på barnas premisser.

Nominert til Årets Ringvirkningerbedrift 2023

Nominert til Bærums miljø- og klimapris 2022

Nominert til Årets gründer 2021 

Undring støttes av

Joker Jar

Aktuelt

UNDRING HAR SANSEBOD PÅ MATLARM

UNDRING ANSETTER! 

Les mer om muligheten her

UNDRING LANSERER UNDRETANK! 

Undretank er en tankesmie for og med barn - les mer her