Undring og utforskning - på barnas premisser


FRITIDSTILBUD  |  FOREDRAG  |  OPPLÆRING

Naturen finnes overalt. Vi senker terskelen og undrer oss og søker kunnskap sammen med barna.


Vi tilbyr fritidstilbud der utforskning og undring står i sentrum, støttet av fagkompetanse og trygge voksne.


Vi holder foredrag for barnehager og foreldregrupper for å veilede, drive kompetanseutvikling og inspirere til å utforske naturen

- på barnas premisser.

Nominert til Årets Ringvirkningerbedrift 2023

Nominert til Bærums miljø- og klimapris 2022

Nominert til Årets gründer 2021 

Undring støttes av

Joker Jar

Aktuelt


VERDENS MILJØDAG MARKERES

5. JUNI

UNDRING LANSERER UNDRETANK! 

UNDRING I BUDSTIKKA!

Undretank er en tankesmie for og med barn - les mer her

GRATIS FORELDREKVELD! 

Vi holder gratis foreldrekveld på Jar 1. mars. Les mer om arrangementet og meld deg på her