Fritidstilbud


Undrings fritidstilbud er for barn mellom tre og åtte år, der gruppene er delt i alderen tre til fem år og seks til åtte år. Gruppene har opptil åtte barn. Denne høye voksentettheten er viktig slik at barna blir sett, kommer i fokus og leder tilbudet i størst mulig grad. Voksentettheten gjør det mulig å fange opp alle barna, og være tilstede for dem på deres premisser. Vi er opptatt av å skape trygge relasjoner, og mener dette er et sentralt premiss for at felles undring i naturen kan finnes sted.

Tilbudet holdes av en med naturfaglig bakgrunn og en med pedagogisk bakgrunn. Denne fagkombinasjonen gjør dette til et unikt tilbud som formidler naturengasjement og stimulerer til undring innenfor gode pedagogiske rammer tilpasset aldergruppen.


Vår grunntanke


Vi baserer oss på teorien om at barn lærer ved å utforske på egne premisser, og ut ifra deres individuelle utgangspunkt. Opplegget har ikke en låst agenda, men tar utgangspunkt i barnas egen utforskertrang og hva de trekkes mot.


Vi er opptatt av å bruke et rikt språk for å beskrive naturen rundt oss, enten det er benevning av arter, naturfenomener, sanseopplevelser, refleksjoner eller spørmål. På denne måte er vi med på gi barna en god verktøykasse og en mestringsfølelse.


Våre fritidstilbud

Under ser du våre tilgjengelige fritidstilbud og informasjon om påmelding.


Info om kommende patier med fritidstilbud blir løpende oppdatert. Ingen påmeldinger er foreløping mulig 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nei
 
 

"Veldig stas for datteren vår å bli kjent med naturen og sin egen nysgjerrighet på denne måten, på hennes egne premisser. Hun lærte masse! Dette trengs i en tid hvor «alt» annet er teknologisk. Anbefales på det varmeste!"


Ingrid Treborg

Forelder

"Undring var helt topp for gutten vår. Nysgjerrigheten var på topp hver gang og han så veldig frem til neste undring hver uke. Ingrid og Sandra er også helt fantastiske som ledere for gruppen og tar godt hånd om barna og gruppen i stort. Flinke å fortelle oss voksne hva som skjedd hver gang. Terningkast 6!"


Ove Mård

Forelder

Undring i fjæra
Kantarell. Undring
Regnbue, undring
Mønstre i trestamme. Undring
November. Høst. Tåke. Undring