Undring Logo

Foredrag

Vi tilbyr foredrag for foreldre, SFO/AKS-ansatte, barnehageansatte og andre som er i samspill med barn i naturen. Foredragenes hensikt er å gi voksne den selvtilliten og kunnskapen man trenger for å utforske naturen med barn på barns premisser.


For å kunne ha et godt samspill mellom voksen og barn der det er rom for undring, trenger man voksne som oppfatter hva hvert enkelt barn er interessert i og viser barna at det hele tiden er nye ting de kan utforske og finne ut av.  Ved å analysere seg selv og sette egen oppførsel i fokus rundt forskjellige temaer, vil alle være kompetente til å bruke Undrings metode.


Foredragene er tilpasset målgruppen, og har noen ulike innfallsvinkler og tematikk, ettersom å være foresatt og ansatt er to forskjellige ting.

Foredragene for foreldre/foresatte og andre interesserte varer i ca 1,5 timer, mens foredragene for ansatte varer ca 2 timer. 


Opplæring

Vi jobber med barnehager og SFO/AKS for å veilede og stimulere til refleksjon, kunnskapsdeling og drive kompetanseutvikling rundt samspill med barn og undring i naturen. Våre opplegg bærer preg av pedagogisk og naturfaglig kompetanse, og fokus på vår medtode for å dele naturopplevelser med barn på barnas premisser. 


Våre opplegg  styrker barnehagens og SFO/AKS sitt arbeid  med Rammeplanenes verdigrunnlag innen bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. I tillegg gir vi barnehagene, SFO/AKS og deres ansatte en bedre verktøykasse for å jobbe med Rammeplanens fagområde innen natur og miljø.


Vi tilbyr foredrag og opplæring over en eller flere ettermiddager, planleggingsdager eller annet etter avtale.


Booking

Ønsker du foredrag eller tilpassede opplæringspakker?

Ta kontakt via kontaktskjema eller e-post!


Fantastisk foredrag med engasjerende og kunnskapsrike formidlere!”


Helga Norheim

"Foredraget var nært,

fikk oss til å tenke gjennom spørsmålene de hadde.

Vi ble engasjert p.g.a. dialogen mellom foredragsholderne og oss. Font å få snakket om "bagasjen" vår ref. oppvekst o.l. Dette også for å forstå medarbeiderne bedre i hverdagen og hvordan de jobber med barn og natur.

Vi opplevde en engasjert og fin gruppe. Bare gode tilbakemeldinger herfra!"


Utsikten familiebarnehage


“Undring ga oss inspirasjon til arbeidshverdagen, og de formidlet fagkunnskap på en måte som gjorde den relevant for gruppen.

Jeg anbefaler Undring.”


May Sommerud

-Assisterende rektor

"Foredraget fenget og gjorde alle engasjerte på grunn av innhold og ved at vi måtte reflektere over spørsmål som vi diskuterte i plenum. Det var personlig og fint, og tiden gikk alt for fort. Passer til alle aldersgrupper og vi anbefaler dette på det varmeste."


Lykkeliten familiebarnehage

Det var et spennende foredrag, og vi fikk morsomme oppgaver som gjorde det veldig engasjerende å delta. De fikk oss til å føle at akkurat våre opplevelser med natur og friluftsliv var viktige og relevante. Jeg fikk tillit til deres kunnskap og formidlingsmetodikk.


Ingvild Lien