Undrings metode og ambisjon


Naturopplevelser kan ha stor positiv innvirkning for vår mentale og fysiske helse. Samtidig bidrar felles undring med barn i trygge voksenrelasjoner til å danne sentrale koblinger i barns hjerner og bidra positivt til barns utvikling.  Vi har utviklet en metode basert på moderne pedagogikk og forskning på ulike gevinster av nærvær til natur og gode voksenrelasjoner. 


Vi baserer oss på teorien om at barn lærer ved å utforske på egne premisser, og ut ifra deres individuelle utgangspunkt. Undring ønsker å presentere en metode som vil passe for alle barn uansett funksjonsevne, utviklingsnivå o.l. Vårt fritidstilbud har ingen låst agenda eller teoretiske læringsmål. På denne måten sikrer vi også et opplegg for alle, ikke bare de som viser interesse for et planlagt læringsopplegg. Ingen barn skal falle utenfor. 


Hva er natur?

 

For å forstå hvordan vi jobber er det viktig å ha en felles forståelse av hva natur er. Vi mener at vi kan finne natur overalt, og at man ikke trenger å gå til skogen for å finne interessante fenomener. Natur er alt som ikke er menneskeskapt, men det finnes natur på menneskeskapte objekter og strukturer. Isrosene på bilvinduene etter en frostnatt er natur. Mosen på taksteinene på hytta er natur. Sukkermaurene som for de fleste beklageligvis har funnet veien inn til kjøkkenet er natur. Løvetennene som på imponerende vis har funnet veien gjennom asfalten i oppkjørselen er natur.  Solnedganger finnes overalt og er natur.

 

Man kan bo midt i byen og ha flotte naturopplevelser med dette tankesettet. For barn er det helt naturlig å utforske disse fenomenene, men hvordan vi som voksne samspiller med dem under deres oppdagelser er viktig for videre utforsking og mestringsfølelse.

 

Eksempel:

Emma, 4 år, bor i en bygård i byen. De har en veranda med blomsterkasser og blomsterpotter. Emma synes det er gøy å se hva som er inne i knoppene på blomstene, men får tydelig beskjed om å la være fordi hun ødelegger blomstene. Emma gjør det likevel i skjul av og til,

men fokuset på at hun gjør noe ulovlig overskygger opplevelsen av å komme til bunns i det fantastiske inne i knoppen hun med stor nysgjerrighet utforsket.


 Prosess og mål

 

For oss er prosess et viktig nøkkelord. Og målet vårt er selve prosessen, for uten barnas individuelle prosess faller lærdom bort. Det er i barns prosesser utforsking foregår, og hva målet er er avhengig av hva barna får ut av egen prosess.

Vi mener at mestringsfølelse er viktig, og at for å få til opplevelsen av mestring hos alle barna er det viktig å ha et program som ikke fokuserer på mestring,

fordi dette fokuset kan gjøre barna selvbevisste på prestasjon. Vi mener heller at mestringsfølelse kommer av impulsivitet, utforsking, nysgjerrighet,

samspill og kommunikasjon.

 

Undring er for alle

 

Vår metode fungerer for alle aldersgrupper, og funksjonsevne spiller ingen rolle. Her forsker vi ut i fra individuelle funksjonsnivå.

 

Å tillegge seg Undrings tankesett er ikke vanskelig, men avhenger av at man ser viktigheten i Undrings pedagogikk. Som voksne som samhandler med barn har vi naturlig nok en skjev definisjonsmakt, som innebærer at hvordan vi responderer til barns innspill veier mye.