Undring Logo


Er du nysgjerrig, naturglad og tålmodig?


Har du kompetanse innen pedagogikk og naturfag? Da kan det være deg vi ser etter!


Om oss 

Undring ble stiftet våren 2021 av Ingrid Bjørklund, naturforvalter, og Sandra Koren, barnehagelærer. Undring jobber med formidling knyttet til barn og natur på ulike arenaer, og driver blant annet fritidstilbud for barn i naturen, kompetanseheving inn mot SFO, skoler og barnehager, foreldrekvelder og vi har startet en tankesmie for og med barn - Undretanken.


Om stillingen

Fritidstilbudet ledes av to voksne med små barnegrupper. Formålet er å hjelpe barna å lære om naturen gjennom å være undrende og tilstedeværende sammen med dem. Samspillet med barna er derfor det viktigste elementet i fritidstilbudet. Vi søker nå etter engasjerte ledere for å utvide tilbudet til barn flere steder i Bærum.

Fritidstilbudet vil bli holdt av en med naturfaglig bakgrunn og en med pedagogisk faglig bakgrunn. Dette er en attraktiv stilling for blant annet studenter, for deg som trenger mer relevant arbeidserfaring eller for deg som ønsker å være med i et helt nytt, spennende og annerledes fritidstilbud.

 

Kompetanse:

 • God muntlig formidlingsevne
 • Den med naturfaglig bakgrunn skal kunne formidle kunnskap tilpasset barnas nivå
 • Den med pedagogisk bakgrunn skal ha god kunnskap om tilknytning

 

Personlige egenskaper:

 • Du interesserer deg for mennesker og liker å samarbeide
 • Du klarer å se behovene til flere samtidig
 • Du er opptatt av naturen og ser verdien av å lære om naturen som barn
 • Du er god til å improvisere
 • Du ser helhet og sammenhenger
 • Du har god rolleforståelse
 • Du er sosial og løsningsorientert  
 • Du trenger ikke å ha mye erfaring med barn, men du må ha et ønske om å jobbe med barn og lære å kjenne dem

 

Vi tilbyr:

 • God opplæring
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Sjansen til å ta del av noe nytt innenfor fritidstilbud i naturen
 • Sjansen til å bidra til utviklingen i et nyoppstartet selskap i vekst

 

Arbeidstid

Fritidtilbudet gjennomføres etter skoletid, og varer ca en time inkl. oppmøte i forkant. Vi legger opp til to partier etter hverandre, og ulike ettermiddager på de ulike lokasjonene, slik at det tilsammen vil være mulig å jobbe ca 4 t per uke i oppstartsfasen, og trolig mer etter hvert som tilbudet utvides. Oppstart vil være våren 2024. Dager og alle lokasjoner for tilbudet for våren 2024, er ikke besluttet, men det vil bli grupper på Rykkin og Ringstabekk.


Høres dette spennende ut for deg? Send oss en søknad på undring@undring.no innen 12. november!